CA ES

AVÍS LEGAL

1. Lloc web

Badia Xarcuters, S.L. compleix amb la Llei 34/ 2002 , d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Per complir amb la llei citada, les dades d’informació general d’aquest lloc web són: www.casabadia.com Titular: Badia Xarcuters, S.L. Adreça: Pl. Capdevila, 2 25620-Tremp (Lleida) Contacte: badia@casabadia.com Telèfon: +34 973 652 482 Dades registrals: R.M. Lleida, Tom 498, Foli 3, Full L-9224, inscripció 1ª CIF: B25398504

2. Política de dades

2.1 Continguts

Badia Xarcuters, S.L. (en endavant Badia Xarcuters) posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d’altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d’errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d’informació accessible a través d’aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los. Badia Xarcuters no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d’enllaços (links). 

2.2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la mateixa (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari ha d´abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers. 

2.3. Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament d´aquest lloc web

La responsabilitat per l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari. Badia Xarcuters queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l’ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix. Badia Xarcuters. presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics. 

3. Drets de la propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat de Badia Xarcuters i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. Està autoritzat l’ús personal, no comercial. Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa de Badia Xarcuters. No s’autoritza en cap cas: · La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Badia Xarcuters, per mitjà de “framing”. · La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Badia Xarcuters, mitjançant “in line linking”. · L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Badia Xarcuters conforme les disposicions vigents. Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web de Badia Xarcuters són propietat d’aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable. Badia Xarcuters no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web. 

4. Protecció de dades de caràcter personal

BADIA XARCUTERS, S.L. en compliment amb el que disposa l’art 10de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l’accés, per mitjanselectrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informaciórelativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça decomunicacions. Així com, adoptant les mesures necessàries per garantir laseguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el quedisposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa altractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

A) Dades recollides a través de formularis

En cas que faciliti les seves dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

El titular només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions pròpies, a l’efecte del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel • lació o oposició amb relació a les seves dades de caràcter personal tractades per BADIA XARCUTERS, S.L. en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

BADIA XARCUTERS, S.L.

C/ Mercadal  nº 26. baixos

25620 Tremp (Lleida)

badia@casabadia.com

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, pot formular les seves sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació, reinstal·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobrel’ús del lloc web de BADIA XARCUTERS, S.L..

En la seva seu electrònica, BADIA XARCUTERS, S.L. utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades com són Google Analytics i similars. Podeu obtenir més informació sobre les cookies a la nostra pàgina: Política de cookies.

L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de BADIA XARCUTERS, S.L..

 

5. Suggeriments

Esperem que la informació d’aquest lloc web us sigui útil i us agraïrem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l’adreça de correu electrònic: 

badia@casabadia.com

 

Projecte Leader

Apertura botiga nova a Tremp amb l’objectiu de reorganitzar el punt de venda principal amb canvi de localització i adaptar-lo als nous productes i noves tècniques de venda.

Millorar les condicions del lloc de treball al personal. Millorar també les tasques de descàrrega i emmagatzematge de productes. Implementació d’estratègies de desenvolupament local

Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:

Horari: Dilluns a Dissabte
de 9 a 14 i 17 a 20 h

973 652 482

Botiga

C/ Mercadal, 26

Tremp (Lleida)

Copyright © 2018 – Casa Badia. Tots els drets reservats.